Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Podmínky

Smluvní podmínky vzdělávací agentury Pythagoras:

Agentura se zavazuje provést výuku v rozsahu daném osnovou kurzu, v uvedeném termínu a čase výuky.

Agentura ručí za odbornou úroveň výuky kurzu.

Agentura může přeložit výuku na jiný den nebo čas pouze z vážných důvodů zaviněných třetí osobou (např. pronajímatelem učeben).

Agentura se zavazuje ponechat ve skupině, do které se student přihlásil, po celou dobu kurzu téhož lektora vyjma nepředvídaných vážných důvodů nezaviněných agenturou (dlouhodobé onemocnění lektora apod.). V případě výměny lektora má student právo se z kurzu odhlásit bezprostředně po ukončení pevní lekce s novým lektorem a písemně požádat o vrácení poměrné části kurzovného.Toto ustanovení se netýká výjimečných zástupů.

Agentura prosí o vypnutí zvonění mobilních telefonů v průběhu výuky a eliminaci jiných činností, které by mohly rušit ostatní studenty.

Agentura závazně rezervuje studentovi místo ve vybraném kurzu až po uhrazení plné ceny kurzu.

Storno podmínky: Písemné odhlášení více než 7 dnů před zahájením kurzu 0%, 7 – 1 den před zahájením kurzu: 250,-Kč; v den zahájení kurzu 30% ceny kurzu; po ukončení první lekce kurzu 100%.